Tasamitta Oy
Konnuksentie 230b
79100 LEPPÄVIRTA
017 441 7000
tasamitta@tasamitta.fi

PALVELUT > Maastomallit

Maastomallit Maastomallit

Maastomallit mittaamme Liikenneviraston maastomalliohjeiden mukaisesti. Mittaustulosten avulla pystytään suunnitteluohjelmissa muodostamaan yksiselitteinen ja tarkka maanpinnan malli. Tyypillisimpiä sovelluskohteita ovat korkeuskäyrät, pituus- ja poikkileikkaukset ja massalaskennat. Tulokset luovutamme Geonic- ja Dwg-formaateissa.

Teemme myös uudisrakennusten suunnittelua varten tarvittavia tonttien pintavaaituksia gnss-laitteilla tai robottitakymetrillä riittävän tiheää pisteväliä käyttäen, jotta tontin korkeussuhteet tulevat tarkasti suunnittelutyön pohjaksi.

Referenssit:

 • Kaakois-Suomen Ely-keskus, Vt15 Keltakangas-Tykkimäki
 • Pohjois-Savon Ely-keskus, Vt23 Varkaus-Viinijärvi
 • Pohjois-Savon Ely-keskus, Vt6/Kt71 Puhos
 • WSP Finland Oy, Vt23 Varkaus-Karvio
 • Destia Oy, Haponlahden kanavan maastomalli
 • Suomen Nikkeli Oy, Luikonlahden jätealueen maastomalli
 • MaastomallitRamboll Finland Oy, useita maastomallimittauksia
 • Suomen IP-Tekniikka Oy, useita maastomallimittauksia
 • Savon Kuljetus Oy, soranottoalueiden maastomallit
 • Pöyry Oyj, useita suunnittelukohteiden maastomallimittauksia
 • Varenso Oy, Pukkikankaan tuhkanläjitysalueen maastomallit