Tasamitta Oy
Konnuksentie 230b
79100 LEPPÄVIRTA
040 7056244
tasamitta@tasamitta.fi

PALVELUT > UAV-kartoitukset

UAV-kartoituksetUAV-kartoitukset

UAV­-kartoituksella tarkoitetaan miehittämättömästä lennokista tehtyjä kartoituksia. Se sopii parhaiten kohteisiin, joista tarvitaan laadukasta paikkatietoa, mutta niihin ei jostakin syystä voida soveltaa perinteisiä mittausmenetelmiä. Tällaiset kohteet voivat olla esimerkiksi liian suuria perinteiselle maastomittaukselle tai niissä liikkuminen voi olla hankalaa ja jopa vaarallista. UAV­-kartoitus on selvästi tehokkaampaa ja taloudellisesti edullisempaa kuin maastomittaus. 

Miehittämättömillä ilma-aluksilla tehtävät kartoituskuvaukset perustuvat samaan toimintatapaan kuin perinteisessä ilmakuvauksessa, jossa lentokoneella lennetään useita vierekkäisiä kuvausjonoja 70-90 % kuvan pituus- ja sivupeittoarvoilla. UAV-laite tallentaa kuvanottohetkellä sijaintinsa tiedot sisäisestä gps-laitteestaan sekä kameran kallistuskulmat. Näiden tietojen avulla voidaan näistä erillisistä kuvista muodostaa tietokoneella fotogrammetrisen kolmioinnin avulla yhtenäinen, halutussa koordinaatistossa oleva 3d-malli.

UAV-kartoitusta voidaan käyttää esim. seuraavissa tehtävissä:

Ilmakuva

 • pohjakarttojen laadinta ja täydennys ajan tasalle
 • maa-ainesalueiden kartoitus ja tilavuuslaskennat
 • maastomallien laadinta suunnittelun lähtötiedoiksi
 • peltojen ym. pinta-alamittaukset
 • ympäristöselvitykset ja kasvillisuuskartoitukset
 • työmaiden valvontatehtävät

Lopputuotteena UAV-kartoituksesta saadaan mittakaavatarkan ortoilmakuvan lisäksi pistepilviaineisto, pistemäinen maastomalliaineisto ja 3D-malli cad-järjestelmiä varten.

Referenssejä:

 • Ratatek Oy, Laurila-Tornio-Haaparanta radan dronelaserkeilaus ja -kuvaus
 • Afry Finland Oy, Sotkamo Silver kaivosalueen dronelaserkeilaukset
 • Ratatek Oy, Hyvinkää-Karjaa rata-alueen dronekuvaus
 • Outokummun kaupunki, keskusta-alueen ortoilmakuvaus
 • Blom Kartta Oy, Tampereen ratapihan ortoilmakuvaus
 • ELY KAS, Vt15 Kotka-Kouvola dronekuvaus 3d-mallinnusta varten
 • Proxion Infra, Mussalo-Kotolahti rata-alueen dronekuvaus